SIMONE AABERG KÆRN

 

DOWNLOADS

malm

Jørgen and Simone gluing flight lines in front of sk60 jets

malm

malm

Preparing for taxi lights

malm

malm

Burning on the taxi line

 

malm

malmmalm

Pilots helping laying out their flight lines

malm

malm

malm

 

 

 


NEW! - BOOK TALKS by SIMONE AABERG KÆRN starting at 9.000 dkr, contact info -at- skysisters.com

Udsmykning hos det svenske flyvevåben 2009. Air Combat på lyseblå metal plader udført i pulverlakeret alu. 6 x 30 meter.Kompas, taxi stribe og blå taxi lys.

Simones udsmykning Malmen 2009

Foto Simone Aaberg Kærn

malm

Indvigning- Air Force Photo

 

Simone Aaberg Kærn
OPEN SKY - allemansrätt även i luften
Konstnärlig gestaltning för Flygskolan Malmen, Linköping
Beställt av Statens konstråd

Vare sig du kommer landvägen eller med flyg till Downwind Runway 19, möts du av kompassen – en kompass i reflekterande vit silhuett, på parkeringsplatsens grå beläggning, som markerar att den offentliga vägen tar slut och Flygskolan tar vid. Flankerad av små blåvioletta ljus navigeras den som kommer/kommer hem till skolan vidare av kompassen, in i byggnaden och till en speciell plats laddad med krig, flygglädje, förkovring och moral. Dubbla aspekter som Simone Aaberg Kærn med sin kompass ger besökaren möjlighet att reflektera över. Att hitta vägen, ställa in sin inre kompass, ta
reda på vädret, stämma av energinivån och få överblick över världsordningen.
Kompassen pekar på en och samma gång på flygskolan som en stängd miljö och som en del av samhället, på det kollektiva systemet och på den individuella prestationen, och konfronterar samtidigt det kontrollerade vardagliga med det ultimata och oväntade. Förutom kompassen består konstgestaltningen av två andra huvudsakliga delar.

I Forbindelses Himlen har Simone Aaberg Kærn visualiserat en stiliserad bild av taktiska manövrar vid luftstrid, kamper där två flygplan attackeras av en angripare. Verket är utfört med en JAS 39 Gripen från F17. På en OPEN SKY-blålackerad plåtbakgrund i samma färgskala som FN:s blå färg framtonar mönstret av gula, blå och röda abstrakta band av pulverlackerad aluminium. Det är det mönstret som piloterna mentalt och
fysiskt skapar i kampen. Ett språk, vars komplexitet bara kan läsas av piloterna själva.
Ett taktiskt och estetiskt språk om maktutövning och dans. Längre in i skolan möts vi av Human Delen, som knyter an till den filosofiska och humanistiska grund som skolan baserar sin undervisning på. Det är en rad uniformerade kolleger i stiliserad metall.
På detta sätt hälsas besökaren välkommen och ska känna sig hemma både som en del av gruppen och som individ. Självbilden ska sättas på prov – hjältebilden, modbilden.

Skolan utbildar piloter i demokratisk och feministisk anda utifrån allemansrätten i luften. Open sky för alla. Gemenskap och individualitet med den egna moralen i fokus. Det är människor som flyger – inte bara system i krig. Konstgestaltningen består av flera sammanbindande element, som alla knyter an till platsens särskilda karaktär och de personer som utgör platsen. En plats av precision och målinriktning. En plats med ytterst ambitiösa, särskilt utvalda människor, som får en av världens hårdaste och samtidigt mest humana utbildningar – och som utbildas till att sätta livet på spel i världens oroshärdar. En plats av taktik och flygkonst. OPEN SKY - allemansrätt även i luften knyter samman de poetiska och politiska aspekterna av flygning, estetik, taktik och etik. Konstgestaltningen framträder som en kod. En kod av flygglädje, men också av allvar, seriositet, intensitet och det mest ultimata man som pilot kan stå inför: strid. Simone Aaberg Kærn sätter med sin gestaltning fokus på den svenska militären i en brytningstid – från att vara ett neutralt land och världens fjärde största flygvapen till att bli en internationell styrka under främmande kommando. Med OPEN SKY - allemansrätt även i luften ger Simone Aaberg Kærn Flygskolan en kompass att navigera efter i försvarets framtida utmaningar och ger samtidigt framtidens piloter en bas av trygghet och öppna möjligheter.

Kirse Junge-Stevnsborg

 

Fra arbejdet med udsmykningen på Statens Værksteder :

kik i atalier

view into my studio

view into my studio

malm

" work in progress " View into my studio Statens værksteder for kunst og kunsthåndværk May 2008

malmmalm nat

Per og Jørgen monterer

malm

malm

 
                 
SKYSISTERS

 

 

SIMONE AABERG KÆRN

 

DOWNLOADS

malm

Jørgen and Simone gluing flight lines in front of sk60 jets

malm

malm

Preparing for taxi lights

malm

malm

Burning on the taxi line

 

malm

malmmalm

Pilots helping laying out their flight lines

malmmalm

 

malm

 

 

 


NEW! - BOOK TALKS by SIMONE AABERG KÆRN starting at 9.000 dkr, contact info -at- skysisters.com

Udsmykning hos det svenske flyvevåben 2009. Air Combat på lyseblå metal plader udført i pulverlakeret alu. 6 x 30 meter.Kompas, taxi stribe og blå taxi lys.

Simones udsmykning Malmen 2009

Foto Simone Aaberg Kærn

malm

Indvigning- Air Force Photo

 

Simone Aaberg Kærn
OPEN SKY - allemansrätt även i luften
Konstnärlig gestaltning för Flygskolan Malmen, Linköping
Beställt av Statens konstråd

Vare sig du kommer landvägen eller med flyg till Downwind Runway 19, möts du av kompassen – en kompass i reflekterande vit silhuett, på parkeringsplatsens grå beläggning, som markerar att den offentliga vägen tar slut och Flygskolan tar vid. Flankerad av små blåvioletta ljus navigeras den som kommer/kommer hem till skolan vidare av kompassen, in i byggnaden och till en speciell plats laddad med krig, flygglädje, förkovring och moral. Dubbla aspekter som Simone Aaberg Kærn med sin kompass ger besökaren möjlighet att reflektera över. Att hitta vägen, ställa in sin inre kompass, ta
reda på vädret, stämma av energinivån och få överblick över världsordningen.
Kompassen pekar på en och samma gång på flygskolan som en stängd miljö och som en del av samhället, på det kollektiva systemet och på den individuella prestationen, och konfronterar samtidigt det kontrollerade vardagliga med det ultimata och oväntade. Förutom kompassen består konstgestaltningen av två andra huvudsakliga delar.

I Forbindelses Himlen har Simone Aaberg Kærn visualiserat en stiliserad bild av taktiska manövrar vid luftstrid, kamper där två flygplan attackeras av en angripare. Verket är utfört med en JAS 39 Gripen från F17. På en OPEN SKY-blålackerad plåtbakgrund i samma färgskala som FN:s blå färg framtonar mönstret av gula, blå och röda abstrakta band av pulverlackerad aluminium. Det är det mönstret som piloterna mentalt och
fysiskt skapar i kampen. Ett språk, vars komplexitet bara kan läsas av piloterna själva.
Ett taktiskt och estetiskt språk om maktutövning och dans. Längre in i skolan möts vi av Human Delen, som knyter an till den filosofiska och humanistiska grund som skolan baserar sin undervisning på. Det är en rad uniformerade kolleger i stiliserad metall.
På detta sätt hälsas besökaren välkommen och ska känna sig hemma både som en del av gruppen och som individ. Självbilden ska sättas på prov – hjältebilden, modbilden.

Skolan utbildar piloter i demokratisk och feministisk anda utifrån allemansrätten i luften. Open sky för alla. Gemenskap och individualitet med den egna moralen i fokus. Det är människor som flyger – inte bara system i krig. Konstgestaltningen består av flera sammanbindande element, som alla knyter an till platsens särskilda karaktär och de personer som utgör platsen. En plats av precision och målinriktning. En plats med ytterst ambitiösa, särskilt utvalda människor, som får en av världens hårdaste och samtidigt mest humana utbildningar – och som utbildas till att sätta livet på spel i världens oroshärdar. En plats av taktik och flygkonst. OPEN SKY - allemansrätt även i luften knyter samman de poetiska och politiska aspekterna av flygning, estetik, taktik och etik. Konstgestaltningen framträder som en kod. En kod av flygglädje, men också av allvar, seriositet, intensitet och det mest ultimata man som pilot kan stå inför: strid. Simone Aaberg Kærn sätter med sin gestaltning fokus på den svenska militären i en brytningstid – från att vara ett neutralt land och världens fjärde största flygvapen till att bli en internationell styrka under främmande kommando. Med OPEN SKY - allemansrätt även i luften ger Simone Aaberg Kærn Flygskolan en kompass att navigera efter i försvarets framtida utmaningar och ger samtidigt framtidens piloter en bas av trygghet och öppna möjligheter.

Kirse Junge-Stevnsborg

 

Fra arbejdet med udsmykningen på Statens Værksteder :

kik i atalier

view into my studio

view into my studio

malm

" work in progress " View into my studio Statens værksteder for kunst og kunsthåndværk May 2008

malm

Per og Jørgen monterer

malmmalm nat

malm

 
                 
SKYSISTERS

 

 

SIMONE AABERG KÆRN

 

DOWNLOADS

malm

Jørgen and Simone gluing flight lines in front of sk60 jets

malm

malm

Preparing for taxi lights

malm

malm

Burning on the taxi line

 

malm

malmmalm

Pilots helping laying out their flight lines

malmmalm

 

malm

 

 

 


NEW! - BOOK TALKS by SIMONE AABERG KÆRN starting at 9.000 dkr, contact info -at- skysisters.com

Udsmykning hos det svenske flyvevåben 2009. Air Combat på lyseblå metal plader udført i pulverlakeret alu. 6 x 30 meter.Kompas, taxi stribe og blå taxi lys.

Simones udsmykning Malmen 2009

Foto Simone Aaberg Kærn

malm

Indvigning- Air Force Photo

 

Simone Aaberg Kærn
OPEN SKY - allemansrätt även i luften
Konstnärlig gestaltning för Flygskolan Malmen, Linköping
Beställt av Statens konstråd

Vare sig du kommer landvägen eller med flyg till Downwind Runway 19, möts du av kompassen – en kompass i reflekterande vit silhuett, på parkeringsplatsens grå beläggning, som markerar att den offentliga vägen tar slut och Flygskolan tar vid. Flankerad av små blåvioletta ljus navigeras den som kommer/kommer hem till skolan vidare av kompassen, in i byggnaden och till en speciell plats laddad med krig, flygglädje, förkovring och moral. Dubbla aspekter som Simone Aaberg Kærn med sin kompass ger besökaren möjlighet att reflektera över. Att hitta vägen, ställa in sin inre kompass, ta
reda på vädret, stämma av energinivån och få överblick över världsordningen.
Kompassen pekar på en och samma gång på flygskolan som en stängd miljö och som en del av samhället, på det kollektiva systemet och på den individuella prestationen, och konfronterar samtidigt det kontrollerade vardagliga med det ultimata och oväntade. Förutom kompassen består konstgestaltningen av två andra huvudsakliga delar.

I Forbindelses Himlen har Simone Aaberg Kærn visualiserat en stiliserad bild av taktiska manövrar vid luftstrid, kamper där två flygplan attackeras av en angripare. Verket är utfört med en JAS 39 Gripen från F17. På en OPEN SKY-blålackerad plåtbakgrund i samma färgskala som FN:s blå färg framtonar mönstret av gula, blå och röda abstrakta band av pulverlackerad aluminium. Det är det mönstret som piloterna mentalt och
fysiskt skapar i kampen. Ett språk, vars komplexitet bara kan läsas av piloterna själva.
Ett taktiskt och estetiskt språk om maktutövning och dans. Längre in i skolan möts vi av Human Delen, som knyter an till den filosofiska och humanistiska grund som skolan baserar sin undervisning på. Det är en rad uniformerade kolleger i stiliserad metall.
På detta sätt hälsas besökaren välkommen och ska känna sig hemma både som en del av gruppen och som individ. Självbilden ska sättas på prov – hjältebilden, modbilden.

Skolan utbildar piloter i demokratisk och feministisk anda utifrån allemansrätten i luften. Open sky för alla. Gemenskap och individualitet med den egna moralen i fokus. Det är människor som flyger – inte bara system i krig. Konstgestaltningen består av flera sammanbindande element, som alla knyter an till platsens särskilda karaktär och de personer som utgör platsen. En plats av precision och målinriktning. En plats med ytterst ambitiösa, särskilt utvalda människor, som får en av världens hårdaste och samtidigt mest humana utbildningar – och som utbildas till att sätta livet på spel i världens oroshärdar. En plats av taktik och flygkonst. OPEN SKY - allemansrätt även i luften knyter samman de poetiska och politiska aspekterna av flygning, estetik, taktik och etik. Konstgestaltningen framträder som en kod. En kod av flygglädje, men också av allvar, seriositet, intensitet och det mest ultimata man som pilot kan stå inför: strid. Simone Aaberg Kærn sätter med sin gestaltning fokus på den svenska militären i en brytningstid – från att vara ett neutralt land och världens fjärde största flygvapen till att bli en internationell styrka under främmande kommando. Med OPEN SKY - allemansrätt även i luften ger Simone Aaberg Kærn Flygskolan en kompass att navigera efter i försvarets framtida utmaningar och ger samtidigt framtidens piloter en bas av trygghet och öppna möjligheter.

Kirse Junge-Stevnsborg

 

Fra arbejdet med udsmykningen på Statens Værksteder :

kik i atalier

view into my studio

view into my studio

malm

" work in progress " View into my studio Statens værksteder for kunst og kunsthåndværk May 2008

malm

Per og Jørgen monterer

malmmalm nat

malm